www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj


De 1962 ĝis 1992 Claude Gacond, ofte kun sia edzino Andrée, prelegis ĉiusemajne kadre de la esperantlingvaj elsendoj de Svisa Radio Internacia. Jen sekvas la tekstoj de tiuj radio-elsendoj. Kiam konserviĝis ilia registrado, tiam ankaŭ eblas ilin aŭskulti.

Claude kaj Andrée Gacond prelegantaj ĉe Svisa Radio Internacia en 1979
Claude kaj Andrée Gacond prelegantaj
ĉe Svisa Radio Internacia en 1979.


Tabelo de la elsendaj jaroj
    1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

 

 

 

 

 

 

 Andrée kaj Claude Gacond ĉe Svisa Radio Internacia, 1984 aŭtune (fotis: Stefano Keller)
Andrée kaj Claude Gacond ĉe Svisa Radio Internacia
Berno, 1984 aŭtune (fotis: Stefano Keller)