www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1992
Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
kompletigota ... ... ... ...
--- 1992.01.02, 04 Novjara leterkesto, 1992 teksto ---
--- 1992.01.09, 11 Pri kelkaj esperanto-gazetoj teksto ---
--- 1992.01.16, 18 Pri la svisa neŭtraleco, 4. teksto ---
--- 1992.01.23, 25 Pergazetaj rigardoj al orienta Eŭropo teksto ---
--- 1992.01.30 02.01 Stipendio Ivo Lapenna teksto ---
--- 1992.02.06 50-jara jubileo de trista evento teksto ---
--- 1992.02.13 Mortis Gaston Waringhien teksto ---
--- 1992.02.20 & 22 Kvina rendevuo didaktika: Perkoda analizo de pens-unuoj teksto ---
--- 1992.02.27 & 29 Sesa rendevuo didaktika: Tuja intimiĝo kun la beletra literaturo teksto ---
--- 1992.03.12 & 14 Sepa rendevuo didaktika: strukturŝanĝaj ekzercoj teksto ---
--- 1992.03.12 & 14 Oka rendevuo didaktika: La -iĝ kaj -ig formoj verbaj teksto ---
--- 1992.03.19 & 21 Antaŭlasta leterkesto teksto ---
--- 1992.03.26 & 28 Lasta leterkesto teksto ---
kompletigota ... ... ... ...


En pretigo.


← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj

Fino de la elsendaj jaroj (1962-1992)!