www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1987

Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
1/a/1 1987 Socilingvistika Simpozio Tokio, aŭgusto 1986. Raportas Claude Piron teksto Aŭskultu: Socilingvistika Simpozio Tokio, aŭgusto 1986. Raportas Claude Piron
1/a/3 1987 Legado de rakontoj el la libro "Kion travivis aŭstria familio en la brazila praarbaro", de E. Linz teksto Aŭskultu: Legado de rakontoj el la libro "Kion travivis aŭstria familio en la brazila praarbaro", de E. Linz
1/b/4 1987 Similecoj inter esperanto kaj la ĉina lingvo, diskuto kun Claude Piron teksto Aŭskultu: Similecoj inter esperanto kaj la ĉina lingvo, diskuto kun Claude Piron
1/b/6 1987 Prezento de la libro de E. Linz: "Kion travivis aŭstria familio en la brazila praarbaro", sekvo teksto Aŭskultu: Prezento de la libro de E. Linz: "Kion travivis aŭstria familio en la brazila praarbaro", sekvo
2/a/1 1987 "Heroldo de Esperanto" intervjuis Claude Piron post la forumo pri la temo "Paco" teksto Aŭskultu: "Heroldo de Esperanto" intervjuis Claude Piron post la forumo pri la temo Paco
2/a/3 1987 La eseo "Lotusa lageto en lunlumo" de Gu Ziĉing el la Ĉina Antologio teksto Aŭskultu: La eseo "Lotusa lageto en lunlumo" de Gu Ziĉing el la Ĉina Antologio
2/b/4 1987 Nicole Piron rakontas pri sia partopreno al la pekina UK teksto Aŭskultu: Nicole Piron rakontas pri sia partopreno al la pekina UK
2/b/6 1987 Pri la nova verko Ĉina Antologio 1919-1949 teksto Aŭskultu: Pri la nova verko Ĉina Antologio 1919-1949
3/a/1 1987 Konversacio kun Jean-Jaques Lavanchy teksto Aŭskultu: Konversacio kun Jean-Jaques Lavanchy
3/a/3 1987.01.03 La novelaro "Hieraŭ - hodiaŭ - morgaŭ" de Bernard Golden teksto Aŭskultu: La novelaro "Hieraŭ - hodiaŭ - morgaŭ" de Bernard Golden
3/b/4 1987 Konversacio kun Jean-Jaques Lavanchy pri lia dua vojaĝo en Ĉinio teksto Aŭskultu: Konversacio kun Jean-Jaques Lavanchy pri lia dua vojaĝo en Ĉinio
3/b/6 1987 Eseo kaj poemo de He Cjigang "Antaŭ pluvo" kaj "Antaŭdiro" teksto Aŭskultu: Eseo kaj poemo de He Cjigang "Antaŭ pluvo" kaj "Antaŭdiro"
4/a/1 1987.01.15 1987 estas ankaŭ la centjara jubileo de Hector Hodler teksto Aŭskultu: 1987 estas ankaŭ la centjara jubileo de Hector Hodler
4/a/1 1987.01.22 Hector Hodler pionira laboro malfacila teksto Aŭskultu: Hector Hodler pionira laboro malfacila
--- 1987.01.29, 31 Hector Hodler: Praktika internaciismo teksto
--- 1987.00.00 Ĉu rakonti novele - de Johan Valano teksto
kompletigota ... ... ... ...
0000 1987.02.05 & 07 Hector Hodler kaj la propagando de Esperanto teksto
0000 1987.02.12 & 17 Rilatoj kun la aŭtoritatoj laŭ Hector Hodler teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.02.19 & 21 La lingva sinteno de Hector Hodler teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.02.26 & 28 Neglektita kultura heredaĵo de Hector Hodler teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.03.05 & 07 Hector Hodler: Ŝtatligo dependas de nova pensmaniero teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.03.12 & 14 Hector Hodler, pioniro de la mondfederalismo teksto
0000 1987.03.19 & 21 Hector Hodler: Koncerne la konflikton paco-milito neŭtraleco ne eblas teksto
0000 1987.00.00 & 00 Veti pri Esperanto - Unesko-parolado de Claude Piron, el Esperanto, januaro 1987 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.03.12 & 14 Studo de Hector Hodler pri la pacproblemo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.03.19 & 21 Hector Hodler pri la peranta rolo de UEA teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.04.09 & 11 Claude GACOND konversacias kun Giorgio Silfer teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Claude GACOND konversacias kun Giorgio Silfer pri la Centro Kvinpetalo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.04.00 & 00 Festado de la 100-jariĝo de Esperanto. Forumo (1) de la 7a de marto 1987 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Festado de la 100-jariĝo de Esperanto. Forumo (2): Ueli Haenni, Andy Künzli, Dietrich Weidmann, Jean-Jacques Lavanchy teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Festado de la 100-jariĝo de Esperanto. Forumo (3): Claude Piron, Nicole Piron, Jean-Jacques Lavanchy teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Festado de la 100-jariĝo de Esperanto. Forumo (4): Madelaine Stakian, Malte Giovanoli teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Festado de la 100-jariĝo de Esperanto. Forumo (5): Claude Piron, kaj Andy Künzli pri la progreso de Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Festado de la 100-jariĝo de Esperanto. Forumo (6): Claude Piron kaj Jean-Jacques Lavanchy pri la progreso de Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Festado de la 100-jariĝo de Esperanto. Forumo (7): Kiel akceli la disvolviĝon de Esperanto? Dietrich Weidmann, Andy Künzli, Jean-Jacques Lavanchy teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Claude GACOND konversacias kun Andy Künzli konklude al lia prelegserio pri la slava mondo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Distribuita lingvo-tradukado, DLT teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Distribuita lingvo-tradukado, DLT, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Distribuita lingvo-tradukado, DLT, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 100 jaroj de Esperanto-instruado: lernejaj eksperimentoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Claude Gacond kun Andy Künzli pri la artefariteco de Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 100 jaroj de Esperanto: Literatura manifesto '87 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Claude Gacond kaj Andy Künzli pri Esperanto, neŭtraleco, toleremo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Manko, nekono de fakaj vortoj en Esperanto - laŭ Eugene de Zilah teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Esperanta gazetaro (1): Japana-Korea komuna seminario teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0000 1987.00.00 & 00 Eliro el infero: Esperanto-gazetaro (2), Monato teksto Aŭskultu la radioprelegon!
--- 1987.08.13 Unu jarcento de esperanto-instruado, 1. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.08.20 Unu jarcento de esperanto-instruado, 2. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Ĉu rakonti novele - de Johán Valano teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.08.27 Unu jarcento de esperanto-instruado, 3. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Ed Borsboom pri la Literatura Manifesto, Iltis teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Responde al leteroj de aŭskultantoj teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Responde al leteroj de aŭskultantoj (2) teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Konversacio kun Tomasz Chmielik, 1. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Artikolo de George Lagrange en Literatura Foiro pri treatraĵoj teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Responde al aŭskultantoj - lego el leteroj: Bona Espero kaj aliaj teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Responde al leteroj de geaŭdantoj teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Tomasz Chmielik pri la aktiveco de Edmond Privat en Pollando, 1. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Raporto pri CDELI 20-jariĝinta teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Tomasz Chmielik pri la aktiveco de Edmond Privat en Pollando, 2. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Ed Borsboom kaj Tacuo Huĝimoto pri Ludovikito, 1. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Tomasz Chmielik pri la aktiveco de Edmond Privat en Pollando, 3. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Claude Gacond, Ed Borsboom kaj Tacuo Huĝimoto pri Ludovikito, 2. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Tomasz Chmielik pri la aktiveco de Edmond Privat en Pollando, 4. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Claude Gacond, Ed Borsboom kaj Tacuo Huĝimoto pri Ludovikito, 3. teksto Aŭskultu la prelegon!
--- 1987.00.00 Unu jarcento de esperanto-instruado, 4. teksto
--- 1987.00.00 Unu jarcento de esperanto-instruado, 5. teksto
kompletigota ... ... ... ...
--- 1987.12.10 Interesa perkoresponda studmetodo teksto
--- 1987.12.17 Vojaĝraporto konvinkiga por la esperantistoj de 1903 teksto
kompletigota ... ... ... ...
Fino de la jaro 1987


En pretigo.


← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro →