www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1988

Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
000 1988.00.00 & 00 Claude GACOND konversacias kun Ed Borsboom raporte al la IFA-kurso dediĉita al apudbeletro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Tacuo Huĝimoto raportas pri la aktiveco de la eldonejo Ludovikito teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Profesoro d-ro István Szerdahelyi forpasis teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Unu jarcento de esperanto-instruado, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 La kursprogramo de Kultura Centro Esperantista teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Unu jarcento de esperanto-instruado, 5. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Reaŭdigo de prelego de István Szerdahelyi pri la kursoj feriaj ĉe Kultura Centro Esperantista teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 István Szerdahelyi kaj la instruado de Esperanto, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 István Szerdahelyi kaj la Universala Vortaro de Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 István Szerdahelyi kaj la instruado de esperanto, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Interesa perkoresponda studmetodo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Vojaĝraporto konvinkiga por la esperantistoj de 1903 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Unua kunveno de Svisa Esperanto-Societo, 1903 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.01.14 & 16 Respondo al leteroj venintaj el 41 landoj, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.01.21 & 23 Respondo al leteroj venintaj el 41 landoj, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.01.28 & 30 Respondo al leteroj venintaj el 41 landoj, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.02.00 Claude kaj Andrée GACOND salutas siajn geaŭdantojn, 5. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.02.00 Claude kaj Andrée GACOND salutas siajn geaŭdantojn, 6. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude kaj Andrée GACOND salutas siajn geaŭdantojn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude kaj Andrée GACOND: Respondo al skribemaj geaŭdantoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 La kasedo Al Venko de József Dinnyés, kanzonoj de Julio Baghy teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.03.03 PIV estas nia ĉefa laborilo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Kiel instrui la participojn (1) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Konversacio kun Andy Künzli pri lia universitata finstuda verkaĵo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.03.18 Pri la instruado de la participoj laŭ la metodiko de KCE (2) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Ni omaĝas al Ivo Lapenna teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Kursprogramo de Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds, majo-julio 1988 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Kursprogramo de Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds, somero 1988 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 La venko de Ivo Lapenna en Montevideo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Pri la didaktika broŝuro kaj kasedo Liza kaj Paŭlo de Reto Rossetti teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Ivo Lapenna laŭ Ulrich Lins, lia junaĝo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Raporto pri seminario dediĉita al pretiĝo al esperanto-ekzamenoj, lego de verkaĵo de Sylvain Belisle teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Ivo Lapenna laŭ Ulrich Lins, reorganizo de UEA teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Ĉiam en rilato kun pretiĝo al esperanto ekzamenoj, redaktaĵoj de Denise Richard, kebekanino teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Roy Mc Coy rakontas pri sia laboro ĉe UEA kaj vojaĝo al Bialistoko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Henri Baupierre pastiĉas Théophile Cart kaj kandidaton al la Internacia Diplomo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Ofte kompostistoj havas kritikan vidpunkton al esperanto. Roy Mc Coy teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.05.19 kaj 21 Pri la ĉerokoj laŭ Billy WALDON (Vilĉjo Valdono) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.07.07 Similaĵoj inter esperanto kaj la ĉeroka lingvo laŭ la ĉeroka esperantisto Vilĉjo Valdono teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.07.14 Leterkesto-1, Argentino, Aŭstralio, Aŭstrio, Belgio, Brazilo, Britio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.07.21 Leterkesto-2, Britio, Bulgario, Centra Afrika Respubliko, Ĉeĥoslovakio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Thomas Chmielik pri Adam Mickiewich, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun Pascal Dubourg, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun Thomas Chmielik pri Adam Mickiewich, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun Pascal Dubourg, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun Thomas Chmielik pri Adam Mickiewich, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun Pascal Dubourg, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Intervjuo kun Reto Rossetti, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Intervjuo kun Reto Rossetti, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.11.10 Leterkesto-1, kaj pri la kasedo Persone teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.12.01. Leterkesto-4 kaj pri la kasedo Nicolin teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.12.08 Leterkesto-5 kaj kanzono el Feri Floro
teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun la hungara studento István Ertl teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.12.22 Leterkesto-6 kaj kristnaska kanto el la pola disko Kristnaskaj kantoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1988.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun Pascal Dubourg pri okazonta kurso: Paul Klee kaj Le Corbusier teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... Kompletigota ...
En pretigo.


Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro