www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1977

Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
691 1977.01.05 & 07 & 08 La eksperimenta instruado de esperanto en la dua eŭropa regiono: Germanio, Belgio, Francio kaj Nederlando. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
692 1977.01.12 & 14 & 15 Skiado en Adelboden dum 20 jaroj. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
693 1977.01.19 & 21 & 22 La publikaj transportrimedoj troviĝas konfrontitaj al neatenditaj financaj problemoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
694 1977.01.26 & 28 & 29 De Beaufront, enigmo en la historio de Esperanto, laŭ Tazio Carlevaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
695 1977.02.02 & 04 & 05 De Beaufront, enigmo en la historio de Esperanto, laŭ Tazio Carlevaro, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
696 1977.02.09 & 11 & 12 Pri la rilatoj inter Louis de Beaufront kaj Carlo Bourlet, laŭ Marcel Delcourt kaj Jean Amouroux teksto Aŭskultu la radioprelegon!
697 1977.02.16 & 18 & 19 Intervjuo kun Olivier Tzaut pri la kampanjo Esperanto en la lernejojn teksto Aŭskultu la radioprelegon!
698 1977.02.23 & 25 & 26 Intervjuo kun Olivier Tzaut (2) pri lia metodo prezenti Esperanton al gelernantoj kaj geinstruistoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
699 1977.03.02 & 04 & 05 Intervjuo kun Olivier Tzaut (3) pri lia instruado de Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
700 1977.03.09 & 11 & 12 Intervjuo kun Olivier Tzaut (4) pri la kanzon-arto en Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
701 1977.03.16 & 18 & 19 La kolekto Studoj de Kultura Centro Esperantista (KCE) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
702 1977.03.23 & 25 & 26 Raymond Schwartz, lia vivo kaj verkaro. La 4-a kajero de la kolekto Studoj de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
703 1977.03.30 & 04.01 & 02 Eseo pri Ido de Tazio Carlevaro. La 5-a kajero de la kolekto Studoj de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
704 1977.04.06 & 08 & 09 Intervjuo kun Marinko Ĝivoje el Zagreb pri esploro ĉe CDELI de vortaroj pri planlingvoj
teksto Aŭskultu la radioprelegon!
705 1977.04.13 & 15 & 16 Vorto kaj vortelemento en Esperanto de István Szerdahelyi. La 10-a kajero de la kolekto Studoj de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
706 1977.04.20 & 22 & 23 Intervjuo kun Marinko Ĝivoje (2): Esperanto en bibliotekoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
707 1977.04.27 & 29 & 30 'La Revuo' redaktita de Charles Bourlet teksto ...
708 1977.05.04 & 06 & 07 La kursoj, kiuj disvolviĝos en la urbo La Chaux-de-Fonds sub la nomo Internacia Feria Altlernejo. La tria Somera Migrado en Alpoj okazonta en Grizono. teksto ...
709 1977.05.11 & 13 & 14 Venonta migrado en Alpoj teksto ...
710 1977.05.18 & 20 & 21 Esperanto kaj interlingua. 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
711 1977.05.25 & 27 & 28 Esperanto kaj interlingua. 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
712 1977.06.01 & 03 & 04 Esperanto kaj interlingua. 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
713 1977.06.08 & 10 & 11 Esperanto kaj interlingua. 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
714 1977.06.15 & 17 & 18 Esperanto kaj interlingua. 5. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
715 1977.06.22 & 24 & 25 Esperanto kaj interlingua. 6. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
716 1977.06.29 & 07.01 & 02 Esperanto kaj interlingua. 7. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
717 1977.07.06 & 08 & 09 Esperanto kaj interlingua. 8. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
718 1977.07.13 & 15 & 16 Respondo de István Szerdahelyi al la dana lingvisto Henning Spang-Hannsen, la 8-a kajero de la kolekto Studoj de Kultura Centro Esperantista teksto Aŭskultu la radioprelegon!
719 1977.07.20 & 22 & 23 Respondo de István Szerdahelyi al la dana lingvisto Henning Spang-Hannsen, 2a parto, la 8-a kajero de la kolekto Studoj de Kultura Centro Esperantista teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1977... Intervjuo kun Olivier Tzaut pri la disko Tra l' Mondo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1977... Intervjuo kun s-ro Giorgio Silfer pri IFA teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1977... Intervjuo kun s-ro Giorgio Silfer pri Literatura Foiro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1977... Intervjuo kun s-ro Giorgio Silfer pri la Patrolo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1977... Intervjuo kun s-ro Giorgio Silfer pri Kontakto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1977... Intervjuo kun Olivier Tzaut pri la disko Tra l' Mondo (2) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
720 1977.07.27 & 29 & 30 Pri elreviga eksperimento koncerne la instruadon de Esperanto teksto
724 1977.08.24 & 26 & 27 Mortis Yvonne Privat-Bouvier (1891-1977) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
725 1977.08.31 & 09.02 & 03 Pri la libro Bon voisinage de Pierre Hirsch pri la korespondado de Romain Rolland kun Edmond Privat (1) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
726 1977.09.07 & 09 & 10 Romain Rolland kaj Esperanto, laŭ Pierre Hirsch (2) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
727 1977.09.14 & 16 & 17 Intervjuo kun Claude Piron (1), kiu ricevis premion plej bona originala libro 1976, kaj lia kanzono Sur kampo florkovrita teksto Aŭskultu la radioprelegon!
728 1977.09.21 & 23 & 24 Intervjuo kun Claude Piron (2), tradukado de kantoj en Esperanton teksto Aŭskultu la radioprelegon!
729 1977.09.28 & 30 & 10.01 Intervjuo kun Claude Piron (3), tradukado de kantoj en Esperanton teksto Aŭskultu la radioprelegon!
730 1977.10.05 & 07 & 08 Intervjuo kun Claude Piron (4), pri la arto traduki kantojn en esperanton kun kant-ekzemploj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
731 1977.10.12 & 14 & 15 Intervjuo kun Claude Piron (5), pri la arto traduki kantojn en esperanton; la konsisto de la esperanto-radikaro helpas al tradukistoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
732 1977.10.19 & 21 & 22 Intervjuo kun Claude Piron (6), pri la arto traduki kantojn en esperanton; komparo de la fideleco de la tradukoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
733 1977.10.26 & 28 & 29 Intervjuo kun Claude Piron (7), pri la arto traduki kantojn en esperanton teksto Aŭskultu la radioprelegon!
734 1977.11.02 & 04 & 05 La internacia Lernejo, kiu kunvenigis 150 infanojn el kvin landoj de la 14a ĝis la 22a de majo 1977 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
735 1977.11.09 & 11 & 12 El la oktobra numero de Literatura Foiro, citaĵoj el raporto de Ed Borsboom pri intervjuo kun Wilhelmus Manders teksto Aŭskultu la radioprelegon!
736 1977.11.16 & 18 & 19 Pri la konkurso la Verko de la jaro de la abonantaro de Literatura Foiro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
737 1977.11.23 & 25 & 26 Nia kvaronjarcenta esperantisteco, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
738 1977.11.30 & 12.02 & 03 Nia kvaronjarcenta esperantisteco, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
739 1977.12.07 & 09 & 10 Nia kvaronjarcenta esperantisteco, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
740 1977.12.14 & 16 & 17 Nia kvaronjarcenta esperantisteco, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
741 1977.12.21 & 23 & 24 Nia kvaronjarcenta esperantisteco, 5. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
742 1977.12.28 & 30 & 31 Nia kvaronjarcenta esperantisteco, 6. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fino de la jaro 1977← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro →