www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1984

Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
kompletigota ... ... ... ...
756 1984.00.00 & 00 Unua konversacio kun Stefano KELLER, la esperanto-instruisto de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
758 1984.00.00 & 00 Dua konversacio kun Stefano KELLER, la esperanto-instruisto de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
760 1984.00.00 & 00 Tria konversacio kun Stefano KELLER, la esperanto-instruisto de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
kompletigota ... ... ... ...
768 1984.00.00 & 00 José Starck, neordinara vojaĝanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
770 1984.00.00 & 00 Kreo de Internacia Scienca Akademio en San Marino - raportas Jerzy Leyk teksto Aŭskultu la radioprelegon!
771 1984.00.00 & 00 Arthur kaj Heidi Baur, Claude kaj Andrée Gacond: Konversacio de la esperanto-parolistoj de SRI, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
772 1984.00.00 & 00 Arthur kaj Heidi Baur, Claude kaj Andrée Gacond: Konversacio de la esperanto-parolistoj de SRI, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
773 1984.00.00 & 00 Arthur kaj Heidi Baur, Claude kaj Andrée Gacond: Konversacio de la esperanto-parolistoj de SRI, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
774 1984.00.00 & 00 Arthur kaj Heidi Baur, Claude kaj Andrée Gacond: Konversacio de la esperanto-parolistoj de SRI, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
776 1984.00.00 & 00 Konversacio kun la sociologo Jerzy Leyk pri la evoluo de la esperanto-movado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
778 1984.00.00 & 00 Pri la vorto "ĉu" laŭ artikolo el Budapeŝta Informilo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
kompletigota ... ... ... ...
780 1984.00.00 & 00 Konversacio kun Stefano KELLER pri Esperanto en Srilanko
Ronald Peiris, f-ino Amitha, Stefano Keller, D-ro Dharmatilake, esperantistoj en Colombo, Srilanko, 1983. Ronald Peiris, f-ino Amitha, Stefano Keller, D-ro Dharmatilake, esperantistoj en Colombo, Srilanko, 1983.
teksto Aŭskultu la radioprelegon!
782 1984.00.00 & 00 Stefano KELLER instruas Esperanton en Srilanko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
784 1984.00.00 & 00 Kontaktoj kun srilankanoj laŭ Stefano KELLER teksto Aŭskultu la radioprelegon!
kompletigota ... ... ... ...
786 1984.00.00 & 00 Kun d-ro Tiburcjusz Tiblevski kaj s-ino Louise Marin pri psikologio kaj movado Freinet teksto Aŭskultu la radioprelegon!
788 1984.00.00 & 00 Pri la soci-psikologiaj ekzercoj de d-ro Tiburcjusz Tiblevski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
790 1984.00.00 & 00 S-ino Louise Marin rakontas pri la movado Freinet kaj la instruado de esperanto al nepo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
792 1984.00.00 & 00 Pri la misteraj linkoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
794 1984.00.00 & 00 Pri la Cirkuleroj de la Kongreso de la Popoloj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
796 1984.00.00 & 00 Ni finkonservacias kun Jerzy Lejk kaj raportas pri la restadoj de la Bona Volo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
798 1984.00.00 & 00 La kvakerismo de Edmond Privat, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
800 1984.00.00 & 00 La kvakerismo de Edmond Privat, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
802 1984.00.00 & 00 La kvakerismo de Edmond Privat, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
804 1984.00.00 & 00 Deklaracio de Hilelismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
806 1984.00.00 & 00 Babilado kun Dirk Willkommen pri laborrestadoj kaj tradukkursoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
808 1984.00.00 & 00 Babilado kun Reto Rossetti pri la familio Rossetti, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
810 1984.00.00 & 00 La kvakerismo de Edmond Privat, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
812 1984.00.00 & 00 Konversacio kun Reto Rossetti (2) pri lia frato Cezaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
814 1984.00.00 & 00 Konversacio kun Reto Rossetti (3) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
816 1984.00.00 & 00 Konversacio kun Reto Rossetti (4) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
818 1984.00.00 & 00 Pri la 1-a feriloĝejo de GEP: Babilado kun Ed Borsboom teksto Aŭskultu la radioprelegon!
820 1984.00.00 & 00 Pri la artikoloj de Andreo Cseh - babilado kun Ed Borsboom teksto Aŭskultu la radioprelegon!
822 1984.08.23 & 25 Andreo Cseh kaj la eknaziismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
824 1984.08.30 & 09.01 Inaŭguro de Studejo Andreo Cseh en La Chaux-de-Fonds teksto Aŭskultu la radioprelegon!
826 1984.09.06 & 08 Konsiloj de Andreo Cseh al la instruantoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
828 1984.09.13 & 15 Ĉiam pri la konsiloj de Andreo Cseh teksto Aŭskultu la radioprelegon!
830 1984.09.20 & 22 La celoj de la Cseh Metodo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
832 1984.09.27 & 29 Iom pri la romanoj de István Nemere teksto Aŭskultu la radioprelegon!
834 1984.10.04 & 06 Citaĵo el la romano La blinda birdo de István Nemere teksto Aŭskultu la radioprelegon!
836 1984.10.00 & 00 Pri la esperanto-instruado de Stefano KELLER en Srilanko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
838 1984.10.11 & 13 Claude kaj Andrée GACOND kun Stefano KELLER pri la disvolviĝo de Esperanto en Srilanko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
kompletigota ... ... ... ...
840 1984.00.00 & 00 Claude kaj Andrée GACOND Recenze al "Pri Literatura Kritiko" de Fernando De Diego teksto Aŭskultu la radioprelegon!
842 1984.00.00 & 00 Claude kaj Andrée GACOND: 75-jara jubileo de Ivo Lapenna teksto Aŭskultu la radioprelegon!
844 1984.00.00 & 00 Claude GACOND: Pri la ĉerokoj, usonaj indianoj. Babilado kun Vilĉjo Valdono, I. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
846 1985.00.00 & 00 Pri la ĉerokoj, usonaj indianoj. Babilado kun Vilĉjo Valdono, II. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
848 1985.00.00 & 00 Pri la ĉerokoj, usonaj indianoj. Babilado kun Vilĉjo Valdono, III. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
850 1984.11.29 & 12.01. István Szerdahelyi sesdekjaras. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
852 1984.12.06 & 08. Respondo al salutvortoj. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
854 1984.12.13 & 15. Respondo al salutvortoj, II. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
856 1984.12.20 & 22. René-William Perrenoud okdekjaras. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
858 1984.12.27 & 29. Respondo al salutvortoj, III. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
kompletigota ... ... ... ...
Fino de la jaro 1984En pretigo.


← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro