www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1985Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
860 1985.01.03 & 05 Kio okazos en 1985 ĉe Kultura Centro Esperantista? teksto Aŭskultu la radioprelegon!
862 1985.01.10 & 12 Babilado kun René-William Perrenoud, II. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
864 1985.00.00 & 00 William Perrenoud, la geonisto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
866 1985.00.00 & 00 Fundamento de Geonismo de William Perrenoud teksto Aŭskultu la radioprelegon!
868 1985.00.00 & 00 La Ora Metodo de William Perrenoud teksto Aŭskultu la radioprelegon!
870 1985.02.00 & 03.00 William Perrenoud je la prezido de Svisa Esperanto-Societo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
872 1985.02.00 & 03.00 Pri la perkoresponda kurso por germanlingvanoj: Herbert Mayer teksto Aŭskultu la radioprelegon!
874 1985.02.00 & 03.00 Pri metodikaj problemoj en la redaktado de esperanto-kursoj. Herbert Mayer teksto Aŭskultu la radioprelegon!
876 1985.03.00 & 00.00 Pretiĝas perkoresponda kurso pri la esperanto-literaturo. Herbert Mayer teksto Aŭskultu la radioprelegon!
878 1985.03.07 & 09. Michel Frésard, la unua administranto de Kultura Centro Esperantista, KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
880 1985.03.00 & 00.00 Michel Frésard: Citoj el la Raporto de la Direkta Komitato de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
882 1985.03.00 & 00.00 Michel Frésard: Citoj el la Financa Raporto de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
884 1985.03.28 & 30. Ekal la centjara jubileo de Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
886 1985.04.04 & 06 La pioniraj jarcentoj de la planlingva esplorado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
888 1985.04.00 & 00.00 Inaŭguro de kuirejo kaj manĝejo ĉe Gastejo Edmond Privat (GEP) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
890 1985.04.00 & 00.00 Pri la nun redaktata perkoresponda kurso: La originala literaturo - de KCE teksto Aŭskultu la radioprelegon!
892 1985.05.00 & 00.00 Konversacio kun Martin Haase pri TEJO teksto Aŭskultu la radioprelegon!
899 1985.06.00 & 07.00 Tejo-Tutmonde kaj Afriko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
900 1985.06.00 & 07.00 Kun Michel Frésard: Pri la vivo de Tibor Sekelj, La bienulo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
902 1985.06.00 & 07.00 Venezuela Stelo kaj la sesa vokalo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
903 1985.05.25 Kun Michel Frésard pri la verkista talento de Tibor Sekelj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
905 1985.05.30 & 06.01 Pri la venonta Kurs-sesio de IFA, somero 1985 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
906 1985.07.00 & 00.00 Rakonto el Mondo de travivaĵoj de Tibor Sekelj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
908 1985.07.00 & 00.00 Belaj feri-loĝejoj por esperantistoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
909 1985.07.00 & 00.00 Pri la nova Esperanta Antologio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
911 1985.07.00 & 00.00 Blinda kontraŭeco al Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
912 1985.07.00 & 00.00 Laŭtlego de la unua parto de la postparolo al la Esperanto-Antologio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
914 1985.07.00 & 00.00 Pluplanadi nian lingvon teksto Aŭskultu la radioprelegon!
915 1985.07.00 & 00.00 Laŭtlego de la dua parto de la postparolo al la Esperanto-Antologio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
917 1985.00.00 & 00.00 Ekal la centjara jubileo de Esperanto. La Svisa situacio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
918 1985.00.00 & 00.00 La svisaj esperanto-poetoj Claude Piron kaj Reto Rosetti teksto Aŭskultu la radioprelegon!
920 1985.00.00 & 00.00 Pri la 7a transnacia elektado al la kongreso de la popoloj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
921 1985.00.00 & 00.00 Pri la kasedo Londono en sono teksto Aŭskultu la radioprelegon!
923 1985.00.00 & 00.00 El la ricevitaj esperanto-revuoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
924 1985.00.00 & 00.00 Pri la kasedo Nikolaj Rytjkov, elektitaj eroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
926 1985.00.00 & 00.00 Unua konversacio kun Tiburcjusz Tyblewski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
927 1985.00.00 & 00.00 Pri la kasedo Liza kaj Paŭlo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
929 1985.00.00 & 00.00 Dua konversacio kun Tiburcjusz Tyblewski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
930 1985.00.00 & 00.00 Homaranismo restas vivanta koncepto - konversacio kun Roy McCoy teksto Aŭskultu la radioprelegon!
932 1985.00.00 & 00.00 Tria konversacio kun Tiburcjusz Tyblewski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
933 1985.00.00 & 00.00 La homaranisma kulturaventuro de Juan Régulo Pérez, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
935 1985.00.00 & 00.00 Kvara konversacio kun Tiburcjusz Tyblewski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
936 1985.00.00 & 00.00 La homaranisma kulturaventuro de Juan Régulo Pérez, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
938 1985.00.00 & 00.00 Konversacio kun István Szerdahelyi teksto Aŭskultu la radioprelegon!
939 1985.00.00 & 00.00 La homaranisma kulturaventuro de Juan-Régulo Pérez, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
947 1985.00.00 & 00.00 Esperanto fronte al sia dua jarcento: Prof. István Szerdahelyi, Universitato Eötvös-Lóránd, Budapest teksto Aŭskultu la radioprelegon!
948 1985.00.00 & 00.00 Instruado de Esperanto sen gramatikaj terminoj greko-latinaj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
950 1985.00.00 & 00.00 Esperanto en la universitata instruado. Konversacio kun Wim De-Smet teksto Aŭskultu la radioprelegon!
951 1985.00.00 & 00.00 Babilado kun Pascal Dubourg, radio-kolego ĉe loka radio, FMR en Rouen, Francio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
953 1985.00.00 & 00.00 Wim De-Smet raportas pri la biologia nomenklaturo en Esperanto, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
954 1985.00.00 & 00.00 Li kaj Ni - tre bela festlibro omaĝe al Gaston Waringhien teksto Aŭskultu la radioprelegon!
956 1985.00.00 & 00.00 Wim De-Smet raportas pri la biologia nomenklaturo en Esperanto, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
957 1985.00.00 & 00.00 Pri la Moderna Cseh-metodo kaj la strukturŝanĝaj ekzercoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
958 1985.00.00 & 00.00 Wim De-Smet rakontas pri la balenoj, temo de liaj kursoj en Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
960 1985.00.00 & 00.00 Intervjuo kun Andy Künzli, redaktoro de TEJO-Tutmonde teksto Aŭskultu la radioprelegon!
962 1985.00.00 & 00.00 "La lingva esenco de Esperanto" verko de ADA teksto Aŭskultu la radioprelegon!
963 1985.00.00 & 00.00 Babilado kun Andy Künzli pri la TEJO-Kongreso 1985-a teksto Aŭskultu la radioprelegon!
965 1985.00.00 & 00.00 Ekzemplo de eseo de Atanas D. Atanasov: Alies-aliam teksto Aŭskultu la radioprelegon!
966 1985.00.00 & 00.00 La Esperanto-Movado en Irano laŭ Tejo-Tutmonde teksto Aŭskultu la radioprelegon!
968 1985.00.00 & 00.00 Raymond Friquet rakontas la naskiĝon de la Nica Literatura Revuo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
969 1985.10.26 Edistudio dekjaras teksto Aŭskultu la radioprelegon!
971 1985.00.00 & 00.00 Raymond Friquet rakontas la naskiĝon kaj disvolviĝon de la Nica Literatura Revuo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
972 1985.11.02 La Gazeto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
974 1985.00.00 & 00.00 Raymond Friquet kaj William Auld rakontas pri la Nica Literatura Revuo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
975 1985.11.09 La unua kongreso de Volapuko en 1884 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
976 1985.00.00 & 00.00 Ismael Gomes Braga: Sperto de Zamenhof teksto Aŭskultu la radioprelegon!
977 1985.11.16 Malhela jaro, 1935 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
979 1985.11.00 & 12.00 Laŭ plaĉo de l' klaĉo - de Raymond Schwartz teksto Aŭskultu la radioprelegon!
980 1985.12.00 & 00 UEA antaŭ kvindek jaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
982 1985.12.00 & 00 Pri la tri koboldoj - esperantista kabaredo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
983 1985.12.00 & 86.01 UEA-komitatanoj antaŭ kvindek jaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
985 1985.12.00 & 86.01 Kiel Karinthy instruis sian fileton teksto Aŭskultu la radioprelegon!
986 1985.12.07 Kun Michel Frésard: UEA en 1935, Robert Kreuz teksto Aŭskultu la radioprelegon!
988 1985.12.00 & 86.01 Pri la novelarto de Raymond Schwartz teksto Aŭskultu la radioprelegon!
992 1985.12.21 & 23 Claude GACOND kun Michel Frésard: UEA en 1935- La estraranoj H. Steiner kaj R. Orengo. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
994 1985.12.26 Claude kaj Andrée GACOND: La lasta numero de La Nica Literatura Revuo. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
Fino de la jaro 1985
En pretigo.


← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro