www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1986Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
kompletigota ... ... ... ...
... 1986.01.09 Respondo al leteroj de aŭskultantoj, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
989 1986.01.xx Michel Frésard: Fonetiko, leciono 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
991 1986.01.xx Dio volis, ke Adamo peku teksto Aŭskultu la radioprelegon!
992 1986.00.00 Kun Michel FRÉSARD: UEA en 1935. La estraranoj H. Steiner kaj R. Orengo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
994 1986.00.00 La lasta numero de La Nica Literatura Revuo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
995 1986.00.00 Michel FRÉSARD kun Claude GACOND: Fonetiko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
997 1986.01.02 Respondo al leteroj de aŭskultantoj, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
998 1986.00.00 La migranta 27a Universala Kongreso, 1935, Italio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1000 1986.00.00 Respondo al leteroj de aŭskultantoj, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1001 1986.00.00 Michel FRÉSARD kaj Claude GACOND: Fonetiko, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1003 1986.01.xx Konversacio kun Christian Castillon, mondmigranto. 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1004 1986.00.xx Kun Michel FRÉSARD: Esperanto en la tridekaj jaroj, kaŭzo de la konfliktoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1006 1986.0x.xx Konversacio kun Christian Castillon, mondmigranto. 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1007 1986.0x.xx Kun Michel FRÉSARD: Kurso pri fonetiko, leciono 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1009 1986.0x.xx Konversacio kun Christian Castillon, 3.
- Leterkesto
teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1010 1986.0x.xx Kun Michel FRÉSARD: La nuna UEA fakte naskiĝis en 1946 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1012 1986.0x.xx Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1013 1986.0x.xx Unuiĝintaj Nacioj aŭ Unuiĝinta Naciaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1015 1986.0x.xx Konversacio kun la alaskano Jak Lech teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1016 1986.0x.xx Kurso pri la esperanto-fonetiko, 5a leciono teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1018 1986.0x.xx Konversacio kun Dai Song-En, kunorganizanto de la UK en Pekino teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1019 1986.0x.xx Kun Michel FRÉSARD: Interlukto de naturalismo kaj aŭtonomeco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1021 1986.0x.xx Kiel Tibor Sekelj raportas pri sia efika advokatado poresperanta ĉe Unesko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1022 1986.03.01 Kun Michel FRÉSARD pri la legolibro Faktoj kaj Fantazioj - de Marjorie Boulton teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1024 1986.00.00 Claude GACOND kaj Eugène de Zilah konversacias pri la nova revuo La Gazeto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1025 1986.03.08 Claude GACOND kun Michel FRÉSARD: Saluton!Esperanto aŭtodidakte de Audrey Childs-Mee teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1027 1986.03.13 Bibliografio de Esperanto kaj Interlingvistiko (CDELI) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1028 1986.03.15 Claude GACOND kun Michel FRÉSARD: Pri la linio de La Gazeto laŭ Eugène de Zilah teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1030 1986.00.00 La 2a poresperanta vojaĝo en Srilanko de Stefano KELLER, esperanto-instruisto Stefano Keller kun gelernantoj el la Universitato de Kolombo, Srilanko, d-ro George Mendis, direktoro de la Instituto por edukado al laborantoj (Institute of Worker's Edication, IWE, University of Colombo, Sri Lanka) Stefano Keller kun gelernantoj el la Universitato de Kolombo, Srilanko, d-ro George Mendis, direktoro de la Instituto por edukado al laborantoj (Institute of Worker's Edication, IWE, University of Colombo, Sri Lanka). teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1032 1986.00.00 Esperanto-situacio en Srilanko post 2a instruvojaĝo de Stefano KELLER (Esperanto Tutmonden) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1033 1986.03.29 Claude GACOND kun Tyburcjusz Tyblewski: Verko ĉiam rememorigenda, Interpopola Konduto de Edmond Privat teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1035 1986.00.00 Claude GACOND konversacias kun Eugène de ZILAH pri la nova revuo La Gazeto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1036 1986.04.05 Claude GACOND kun Tyburcjusz Tyblewski recenzas Leo Tolstoj de Victor Lebrun teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1038 1986.00.00 Eugène De Zilah diras kial Monda Federacio de Kulturaj Asocioj estas necesa teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1039 1986.04.12 Esperanto-Antologio poezia, respegulo de interetna sentado, recenzo kun Tyburcjusz Tyblewski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1041 1986.00.00 Naskiĝo de la Esperanto-Domo Kastelo-Grésillon, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1042 1986.00.00 Kun Andy Künzli: La funkcioj de la ĝenerala sekretario de UN, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1044 1986.00.00 Naskiĝo de la Esperanto-Domo Kastelo Grésillon, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1045 1986.00.00 Kun Andy Künzli pri la funkcioj de la ĝenerala sekretario de UN, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1047 1986.00.00 La mondvojaĝanto, Joel Brozovsky teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1048 1986.05.03 Kun Tiburcjusz Tyblewsky pri post-katastrofaj situacioj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1049 1986.00.00 Claude GACOND kaj Andy Künzli: La funkcioj de la ĝenerala sekretario de UN, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1051 1986.00.00 Francismoj en Esperanto. 2a konversacio kun Joel Brozowsky teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1052 1986.05.10 Kun Tiburcjusz Tiblewsky: Diskurso pri la metodo de Kartezio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1054 1986.00.00 Nelogikaĵoj en Esperanto, 3a konversacio kun Joel Brozowsky teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1055 1986.05.17 Kun Tiburcjusz Tiblewsky pri La libreto por sportistoj, Saluton amiko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1057 1986.00.00 4a konversacio kun Joel Brozovsky, kiu ne nur interesiĝas pri vortoj, ankaŭ li poetas teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1058 1986.05.25 Kun Tiburcjusz Tiblewsky pri nova romano de Claude Piron teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1060 1986.00.00 Ekaĉeto de la Kastelo Grésillon - la dudekjaraĝa raporto, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1061 1986.00.00 Claude GACOND kun Michel Frésard pri Esperanto kaj scienco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1063 1986.00.00 Ekaĉeto de la Kastelo Grésillon, laŭ dudekjaraĝa raporto, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1066 1986.06.12 kaj 14 Lernolibro de d-ro Denoel kvindekjaraĝas teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0013/a 1986.06.19 & 21 Esperanto kiel traduka pontlingvo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0013/b 1986.06.26 & 28 Somera kurssesio de Internacia Feria Altlernejo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0014/a 1986.07.03 & 05 Esperanto kiel traduka pontlingvo (ripeto) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0014/b 1986.07.10 & 12 Omaĝe al d-ro August BRAUN (1), el la parolado de Paul DINICHERT teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1081 (0015/a) 1986.07.17 Omaĝe al d-ro August BRAUN (2), el la memoraĵoj de René SANDOZ teksto Aŭskultu la radioprelegon!
1084 (0015/b) 1986.07.24. Omaĝe al d-ro August BRAUN (3), el la parolado de André SANDOZ teksto Aŭskultu la radioprelegon!
kompletigota ... ... ... ...
1121 (0021/a1) 1986.10.04. Tero de la Homoj, Antoine de Saint-Exupéry, II teksto Aŭskultu la radioprelegon!
0021/a2 1986 Leter-kesto 2 ---- sono
0021/b1 1986 Tero de la Homoj, Antoine de Saint-Exupéry, III ---- sono
0021/b2 1986 Leter-kesto 3 ---- sono
0022/a 1986 Leter-kesto 4 ---- sono
0022/b 1986 Leter-kesto 5 ---- sono
0023/a 1986 Leter-kesto 6 ---- sono
1138
0023/b
1986.11.13. La vintra kaj printempa kursprogramo de la Internacia Feria Altlernejo de KCE teksto sono
1141
0024/a
1986.11.23. La printempa kaj somera kursprogramo de la Internacia Feria Altlernejo de KCE teksto sono
1144
0024/b
1986 decembro Babilado kun Claude Piron pri kontaktoj kun ĉinaj esperantistoj teksto sono
kompletigota ... ... ... ...
Fino de la jaro 1986


En pretigo.


← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro →