www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1990Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
SRI-1990-001-A-3 1990.00.00 & 00 & 00 Claude GACOND kaj Andy KÜNZLI: Leterkesto II. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
SRI-1990-001-B-3 1990.00.00 & 00 & 00 Literatura Forumo, La Chaux-de-Fonds teksto Aŭskultu la radioprelegon!
SRI-1990-003-A-3 1990.01.25 Claude GACOND kaj Andy KÜNZLI: Leterkesto III. teksto
SRI-1990-003-B-3 1990.02.01 Gratuloj al Perla Martinelli teksto
SRI-1990-004-A-1 1990.02.03 Claude GACOND kaj Andy KÜNZLI: Leterkesto, 4. teksto
SRI-1990-004-A-3 1990.02.08 El artikolo Animbela persono, animbela lingvo. Zhang Qicheng, El Popola Chinio, 1989-12 teksto
SRI-1990-004-B-1 1990.02.10 Claude GACOND kaj Andy KÜNZLI: Leterkesto, 5. teksto
SRI-1990-004-B-3 1990.02.15 Pri la artikolo Stalinismo en Esperanto-movado - de Tyburcjusz TYBLEWSKI teksto
SRI-1990-005-A-1 1990.02.17 Claude GACOND kaj Andy KÜNZLI: Leterkesto, 6. teksto
SRI-1990-005-A-3 1990.02.22 Dankal Simo MILOJEVIC kaj UEA, libroj eldonitaj de Juan Régulo Pérez estas reacheteblaj teksto
... 1990 Pascal Dubourg Glatigny: Literaturo por progresantoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1990 Pascal Dubourg Glatigny: Heinrich-August Luyken (1) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1990 Pascal Dubourg Glatigny: Heinrich-August Luyken (2) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1990 Pascal Dubourg Glatigny: Eroshenko (1) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... 1990 Pascal Dubourg Glatigny: Eroshenko (2) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
SRI-1990-008-A-3 1990.04.05 kaj 07 Zamenhofa Ekzemplaro kompilita de Rihej Nomura, 1/2 teksto
SRI-1990-008-B-3 1990.04.12 kaj 14 Zamenhofa Ekzemplaro kompilita de Rihej Nomura, 2/2 teksto
SRI-1990-009-A-3 1990.04.19 kaj 21 Monata Gazeto TEMPO, 1934-40 teksto
SRI-1990-009-B-3 1990.04.26 kaj 28 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto, 1990-047-02 teksto
SRI-1990-010-A-3 1990.00.00 kaj 00 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto 2. teksto
SRI-1990-010-B-3 1990.00.00 kaj 00 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto 3. teksto
SRI-1990-011-A-3 1990.00.00 kaj 00 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto 4. teksto
SRI-1990-011-B-3 1990.00.00 kaj 00 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto 5. teksto
SRI-1990-012-A-3 1990.05.31 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto 6. teksto
SRI-1990-013-A-3 1990.00.00 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto 8. teksto
13-B-3 1990.00.00 & 00 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto, 9. teksto
15-A-3 1990.00.00 & 00 Claude kaj Andrée GACOND: Leterkesto, 10. teksto
18-A-3 1990.00.00 & 00 Konversacio kun Martin Morris teksto Aŭskultu la radioprelegon!
18-B-6 1990.00.00 & 00 Ed Borsboom prezentas Georgi Mihalkov teksto Aŭskultu la radioprelegon!
19-A-3 1990.00.00 & 00 Ed Borsboom pri la beletraj eseoj de Georgi Mihalkov teksto Aŭskultu la radioprelegon!
19-B-6 1990.00.00 & 00 Ed Borsboom pri la recenzisto Georges Stroele teksto Aŭskultu la radioprelegon!
20-A-3 1990.00.00 & 00 Malkovro de Leen Deij kun Ed Borsboom teksto Aŭskultu la radioprelegon!
20-B-6 1990.00.00 & 00 Ed Borsboom malkovrigas al ni Rimportretojn de Kalocsay teksto Aŭskultu la radioprelegon!
21-A-3 1990.10.04 Georgo Handzlik dankas al Ludoviko. Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
21-B-6 1990.10.11 Ho mia kor' - laŭ Handzlik. Leterkesto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
22-A-3 1990.10.18 Leterkesto 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
22-B-6 1990.10.25 & 00 Leterkesto, respondo al Richard Howard teksto Aŭskultu la radioprelegon!
23-A-3 1990.11.01 Leterkesto, Norbert Merkens teksto Aŭskultu la radioprelegon!
23-B-6 1990.11.08 Leterkesto, diversaĵoj, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
24-A-3 1990.00.00 & 00 Leterkesto, diversaĵoj, 2 teksto Aŭskultu la radioprelegon!
SRI-91-001-B-1 1990.12.01 La longa vojo de Richard Meye teksto
SRI-91-002-A-1 1990.12.08 Trezoro - La esperanta novelarto 1887-1986 teksto
SRI-91-002-A-3 1990.12.13 Unua rendevuo didaktika teksto
SRI-91-002-B-1 1990.12.15 Citaĵoj el Trezoro, 1. teksto
SRI-91-002-B-3 1990.12.20 Dua rendevuo didaktika teksto
SRI-91-003-A-1 1990.12.22 Citaĵoj el Trezoro, 2. teksto
SRI-91-003-A-3 1990.12.27 Tria rendevuo didaktika teksto
SRI-91-003-B-1 1990.12.29 Citaĵoj el TREZORO, 3. teksto
kompletigota     ... ...
En pretigo.


← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro →