www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1975Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
586 1975.01.01 & 04 Recenzo de El la vivo de Bervala sentaŭgulo de Louis Beaucaire en la kolekto Stafeto teksto ---
587 1975.01.08 & 11 Recenzo de L'Espéranto de Pierre Janton teksto ---
588 1975.01.15 & 18 Recenzo de La Verdkata Testamento de Raymond Schwartz teksto ---
589 1975.01.22 & 25 La Nobel-premiitoj: Centa datreveno de la naskiĝo de la Nobel-pacpremiito Albert Schweizer teksto ---
590 1975.01.29 & 02.01 La Nobel-premiitoj: Centa datreveno de la naskiĝo de la Nobel-pacpremiito Albert Schweizer, 2a parto teksto ---
591 1975.02.05 & 08 La Nobel-premiitoj: Centa datreveno de la naskiĝo de la Nobel-pacpremiito Albert Schweizer, 3a parto teksto ---
592 1975.02.12 & 15 La Nobel-premiitoj: Centa datreveno de la naskiĝo de la Nobel-pacpremiito Albert Schweizer, 4a parto: La unua Nobel-pacpremiito Henry Dunant teksto ---
593 1975.02.19 & 22 La Nobel-premiitoj: Centa datreveno de la naskiĝo de la Nobel-pacpremiito Albert Schweizer, 5a parto: Frédéric Passy teksto ---
594 1975.02.26 & 03.01 La Nobel-premiitoj: Centa datreveno de la naskiĝo de la Nobel-pacpremiito Albert Schweizer, 6a parto: Frédéric Passy, 2a parto teksto ---
595 1975.03.05 & 08 La Nobel-premiitoj: Centa datreveno de la naskiĝo de la Nobel-pacpremiito Albert Schweizer, 7a parto: Frédéric Passy, 3a parto teksto ---
596 1975.03.12 & 15 La Nobel-premiitoj: Centa datreveno de la naskiĝo de la Nobel-pacpremiito Albert Schweizer, 8a parto: Frédéric Passy, 4a parto teksto ---
597 1975.03.19 & 22 Inaŭguro de la loĝejoj de Kultura Centro Esperantista teksto ---
598 1975.03.26 & 29 Jarkunveno de Kultura Centro Esperantista teksto ---
599 1975.04.02 & 05 Esperanto en Perspektivo, Faktoj kaj Analizoj pri la Internacia Lingvo, de Ivo Lapenna, Ulrich Lins kaj Tazio Carlevaro teksto ---
600 1975.04.09 & 12 Esperanto en Perspektivo, Faktoj kaj Analizoj pri la Internacia Lingvo, de Ivo Lapenna, Ulrich Lins kaj Tazio Carlevaro, 2a parto teksto ---
601 1975.04.16 & 19 Intervjuo kun Ilona Koutny teksto ---
602 1975.04.23 & 26 Intervjuo kun Ilona Koutny, 2a parto teksto ---
603 1975.04.30 & 05.03 Persekutoj kontraŭ la Internacia Lingvo en Soveta Unio laŭ la historiaj studoj de Ulrich Lins teksto ---
604 1975.05.07 & 10 Persekutoj kontraŭ la Internacia Lingvo en Soveta Unio laŭ la historiaj studoj de Ulrich Lins, 2a parto teksto ---
605 1975.05.14 & 17 Persekutoj kontraŭ la Internacia Lingvo en Soveta Unio laŭ la historiaj studoj de Ulrich Lins, 3a parto teksto ---
606 1975.05.21 & 24 Persekutoj kontraŭ la Internacia Lingvo en Soveta Unio laŭ la historiaj studoj de Ulrich Lins, 4a parto teksto ---
607 1975.05.28 & 31 Persekutoj kontraŭ la Internacia Lingvo en Soveta Unio laŭ la historiaj studoj de Ulrich Lins, 5a parto teksto ---
608 1975.06.04 & 07 Persekutoj kontraŭ la Internacia Lingvo en Soveta Unio laŭ la historiaj studoj de Ulrich Lins, 6a parto teksto ---
609 1975.06.11 & 14 Intervjuo kun Hans Hunkeler kaj Ernst Glättli pri la 50a naskiĝjaro de Svisa Asocio de Esperantistaj Fervojistoj teksto ---
610 1975.06.18 & 21 Intervjuo kun Hans Hunkeler kaj Ernst Glättli pri la 50a naskiĝjaro de Svisa Asocio de Esperantistaj Fervojistoj, 2a parto teksto ---
611 aperigota --- teksto ---
612 aperigota --- teksto ---
613 aperigota --- teksto ---
614 aperigota --- teksto ---
615 1975.07.23 & 26 Ekuzo de sun-energio teksto ---
616 1975.07.30 & 08.02 Paraliziĝo de la mondorganizaĵoj, ekzemplo da Monda Organizo pri Sano laŭ alvoko de Claude Piron teksto ---
617 ... --- teksto ---
618 1975.08.13 & 16 La novelaro de Lusin teksto ---
619 1975.08.20 & 23 Kurso pri tradukado al kaj el Esperanto, gvidata de Claude Piron en Kultura Centro Esperantista (KCE) teksto ---
620 1975.08.27 & 30 Kurso pri tradukado al kaj el Esperanto, gvidata de Claude Piron en Kultura Centro Esperantista (KCE), 2a parto teksto ---
621 1975.09.03 & 06 Nia feria migrado en Alpoj teksto ---
622 1975.09.10 & 13 Nia feria migrado en Alpoj, 2a parto teksto ---
623 1975.09.17 & 20 Nia feria migrado en Alpoj, 3a parto teksto ---
624 1975.09.24 & 27 Nia feria migrado en Alpoj, 4a parto teksto ---
625 1975.10.01 & 04 Nia feria migrado en Alpoj, 5a parto teksto ---
626 1975.10.08 & 11 Nia feria migrado en Alpoj, 6a parto teksto ---
627 1975.10.15 & 18 Literatura Mondo - Naskiĝo kaj celo teksto ---
628 1975.10.22 & 25 Literatura Mondo, 2a parto: Enhavo, legantaro, alvokoj teksto ---
629 1975.10.29 & 11.01 Literatura Mondo, 3a parto: Libroj aĉeteblaj en 1924, literatura reviviĝo, skeĉo de Raymond Schwartz teksto ---
630 1975.11.05 & 08 Literatura Mondo, 4a parto: La rubriko Disputo, Kopar, rimvortoj teksto ---
631 1975.11.12 & 15 Literatura Mondo, 5a parto: La unua felietona teksto, Paŭlo Lengyel, rememoroj teksto ---
632 1975.11.19 & 21 Literatura Mondo, 6a parto: Modernaj Robinzonoj de Teodoro Schwartz teksto ---
633 1975.11.26 & 29 Literatura Mondo, 7a parto: Reformismo, stilo teksto ---
634 1975.12.03 & 06 Literatura Mondo, 8a parto: Polemiko inter Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay teksto ---
635 1975.12.10 & 13 Literatura Mondo, 9a parto: Kolomano Kalocsay kaj la neologismoj teksto ---
636 1975.12.17 & 20 Literatura Mondo, 10a parto: Kontraŭ literatura fak-vortaro, Rezolucio de la Japana Esperanto-Kongreso, respondoj, silento de Kolomano Kalocsay teksto ---
637 1975.12.24 & 27 Literatura Mondo, 11a parto: Detala priskribo de la lingvo, lingva respondo de Kolomano Kalocsay: Prepozicio 'da' teksto ---
638 1975.12.31 & 1976.01.03 Literatura Mondo, 12a parto: La Plena Gramatiko de Esperanto kaj ties Antaŭparolo de Gaston Waringhien kaj Kolomano Kalocsay teksto ---
Fino de la jaro 1975


En pretigo.


← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro