www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1972Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
430 1972.01.05 & 08 Leterkesto, 2-a parto teksto ---
431 1972.01.12 & 15 Leterkesto, 3-a parto teksto ---
432 1972.01.19 & 22 Leterkesto, 4-a parto teksto ---
433 1972.01.26 & 29 Dudekkvin-jariĝo de Unesko teksto ---
434 1972.02.02 & 05 Reeldono de historie signifaj verkoj teksto ---
435 1972.02.09 & 12 La neĝa blovado de Puŝkin. Antaŭparolo de Grabowski teksto ---
436 1972.02.16 & 19 La neĝa blovado de Puŝkin, 2a parto. Traduko de Grabowski teksto ---
437 1972.02.23 & 26 Ni ludas, Dansk Esperanto Forlag teksto ---
438 1972.03.01 & 04 Esperanto en Svislando. Naskiĝo de Svisa Espero, Rondirantaj gazetoj teksto ---
439 1972.03.08 & 11 Esperanto en Svislando, 2a parto. Ernest Naville teksto ---
440 1972.03.15 & 18 Esperanto en Svislando, 3a parto. Poresperanta entuziasmo. Festo en La Tourne teksto ---
441 1972.03.22 & 25 Esperanto en Svislando, 4a parto. Vojaĝo en Varsovio de Jean Borel teksto ---
442 1972.03.29 & 04.01 Esperanto en Svislando, 5a parto. Unua kunveno de SES en Rolle, 27 septembro 1903 teksto ---
443 1972.04.05 & 08 Esperanto en Svislando, 6a parto. La interna ideo teksto ---
444 1972.04.12 & 15 Esperanto en Svislando, 7a parto. Facila optimismo, kresko de Esperanto teksto ---
445 1972.04.19 & 22 Esperanto en Svislando, 8a parto. Saĝo kaj disciplino, konsiloj de Zamenhof teksto ---
446 1972.04.26 & 29 Esperanto en Svislando, 9a parto. Se sukcesos la kongreso tiam venkos la lingvo de Zamenhof teksto ---
447 1972.05.03 & 06 Esperanto en Svislando, 10a parto. La unuaj provoj starigi esperanto-feriejojn teksto ---
448 1972.05.10 & 13 Esperanto en Svislando, 11a parto. D-ro Zamenhof tra Svislando teksto ---
449 1972.05.17 & 19 Esperanto en Svislando, 12a parto. La unua esperanto-renkontiĝo en germanlingva Svislando teksto ---
450 1972.05.24 & 27 Intervjuo okaze de la 24a IFEF-Kongreso en Lugano teksto ne ekzistas ---
451 1972.05.31 & 06.03 La 24a IFEF-Kongreso en Lugano teksto ---
452 1972.06.07 & 10 Esperanto en Svislando, 13a parto. Pri la dua Universala Kongreso de Esperanto teksto ---
453 1972.06.14 & 17 Dua Kultura Semajnfino Esperantista en Renens teksto ---
454 1972.06.21 & 24 Nia prelegvojaĝo en Britio por SATEB teksto ---
455 1972.06.28 & 07.01 Honore al Kabe. Kabe centjara laŭ artikolo en Esperanto de UEA teksto ---
456 1972.07.05 & 08 Honore al Kabe, 2a parto. Intervjuo de Jean Forge teksto ---
457 1972.07.12 & 15 Honore al Kabe, 3a parto. Fundo de l' Mizero de Sieroszewski, tradukita de Kabe teksto ---
458 1972.07.19 & 22 Honore al Kabe, 4a-parto. Pejzaĝaj priskriboj de la Tajgo el Fundo de l' Mizero de Sieroszewski, tradukita de Kabe teksto ---
459 1972.07.26 & 29 Honore al Kabe, 5a-parto. Intervjuo de Jean Forge teksto ---
460 1972.08.02 & 05 Literatura Mondo, 1a parto teksto ---
461 1972.08.09 & 12 Literatura Mondo, 2a parto teksto ---
462 1972.08.16 & 19 Literatura Mondo, 3a parto teksto ---
463 1972.08.23 & 26 Literatura Mondo, 4a parto teksto ---
464 1972.08.30 & 09.02 Literatura Mondo, 5a parto teksto ---
465 1972.09.06 & 09 Esperanto en Svislando, 14a parto. Pri la dua Universala Kongreso okazinta en Svislando teksto ---
466 1972.09.13 & 16 Esperanto en Svislando, 15a parto. Pri la dua Universala Kongreso okazinta en Svislando, 2a parto teksto ---
467 1972.09.20 & 23 Esperanto en Svislando, 16a parto. Pri René de Saussure kaj lia familio teksto ---
468 1972.09.27 & 30 Someraj esperanto-aranĝoj teksto ---
469 1972.10.04 & 07 Unuaj Someraj Universitataj Kursoj en Lieĝo teksto ---
470 1972.10.11 & 14 Unuaj Someraj Universitataj Kursoj en Lieĝo, 2a parto teksto ---
471 1972.10.18 & 21 Kultura Semajnfino de Kultura Centro Esperantista en Renens teksto ---
472 1972.10.25 & 28 Edmond Privat kaj Romain Rolland laŭ Pierre Hirsch teksto ---
473 1972.11.01 & 04 Okaze de la dekjara datreveno de la morto de Edmond Privat. Raporto pri lia porradia laboro teksto ---
474 1972.11.08 & 11 Kultura Centro Esperantista teksto ---
475 1972.11.15 & 18 Ekspozicio pri Edmond Privat en la Biblioteko de la Urbo Neuchâtel okaze de la 10jara datreveno de lia morto teksto ---
476 1972.11.22 & 25 Ekspozicio pri Edmond Privat en la Biblioteko de la Urbo Neuchâtel okaze de la 10jara datreveno de lia morto, 2a parto teksto ---
477 1972.11.29 & 12.02 Ekspozicio pri Edmond Privat en la Biblioteko de la Urbo Neuchâtel okaze de la 10jara datreveno de lia morto, 3a parto teksto ---
478 1972.12.05 & 08 Leterujo teksto ---
479 1972.12.13 & 16 Leterujo, 2a parto teksto ---
480 1972.12.20 & 23 Leterujo, 3a parto teksto ---
481 1972.12.27 & 30 Leterujo, 4a parto teksto ---
Fino de la jaro 1972

← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro