www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj 1965


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1965
Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
0110 1965.11.10 Saluto - Prelego de Pierre Hirsch pri Edmond Privat. teksto ----
0111 1965.11.17 Prelego de Henri Vatré pri Edmond Privat. teksto ----
0112 1965.11.24 Renkontiĝo en Mont-Soleil kaj Jacques Mühlethaler, 1-a parto. teksto ----
0113 1965.12.01 Renkontiĝo en Mont-Soleil kaj Jacques Mühlethaler, 2-a parto. teksto ----
0114 1965.12.08 Renkontiĝo en Mont-Soleil kaj Jacques Mühlethaler, 3-a parto. teksto ----
0115 1965.12.15 Zamenhofa festo. teksto ----
0116 1965.12.22 Leterkesto. teksto ----
0117 1965.12.29 Krokodilismo kaj talpismo. teksto ----
Fino de la jaro 1965

← Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro →