www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1989

Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
000 1989.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun István Ertl pri la esperanto-fako de la universitato Eötvös Lóránd, Budapeŝto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg malkovrigas al ni la arton de Paul Klee, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun István Ertl pri lia revuo Opus Nigrum teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Claude Gacond kun Pascal Dubourg prezentas la arton de Paul Klee, 4. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 István Ertl legas poemon de Berveling teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Claude Gacond kun Pascal Dubourg prezentas la arton de Paul Klee, 5. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Leterkesto-8: la dulingveco teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg pri Ekspozicio Lucien Schwob teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Claude Gacond konversacias kun István Ertl pri KCE kaj CDELI teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg Glatigny pri Le Corbusier, Jeanneret (1) enkonduko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: Leterkesto-9. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (2) fruaj jaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: Leterkesto-10 kaj la kanzono "ĉu vere?" teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (3) Purismo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pri la eblo trapasi esperanto-ekzamenojn ĉe KCE. Kanzono de Skorupski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (4) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Unua intervjuo kun la pola kanzonisto Jan S. Skorupski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (5) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Dua intervjuo kun la pola kanzonisto Jan S. Skorupski teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Ni festu la centjariĝon de Edmond Privat per reintimiĝo kun liaj verko kaj vivo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Ni festu la centjariĝon de Edmond Privat per reintimiĝo kun liaj verko kaj vivo, 5. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Ni festu la centjariĝon de Edmond Privat per reintimiĝo kun liaj verko kaj vivo, 6. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pri la verko Aventuroj de Pioniro de Edmond Privat, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pri la verko Aventuroj de Pioniro de Edmond Privat, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pri la verko Aventuroj de Pioniro de Edmond Privat, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 La Esperanta Bildvortaro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Citaĵoj el la enkonduko al la Esperanta Bildvortaro de R. Eichholz teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Priskriba instruado de esperanto: la verbaj markoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Priskriba instruado de esperanto: la personaj pronomoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Priskriba instruado de esperanto: la kernvorto kaj piloto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Priskriba instruado de esperanto: la pensunuo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier - Leteroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Priskriba instruado de esperanto: la kernvortaj valentoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (5b) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (6) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Marin Bacef (2) rakontas pri la bulgara instrua komisiono teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (7) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Kiu estas Marin Bacef, (3) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (8) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Marin Bacef (4) Pri la instruado de esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (9) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Marin Bacef (5) Pri la B-Metodo, aŭ esperanto-instruado de Marin Bacef teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Le Corbusier (10) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Irena SZANSER (1) Intensiva pedagogia metodika kurso de UEA-ILEI teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Ekspozicio Barbier-Muller, Berno teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Irena SZANSER (2) Programo de la Intensiva pedagogia metodika kurso teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Afrikaj artoj (2) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Irena SZANSER (3) Tendencoj en metodologio de fremdlingva instruado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Afrikaj artoj (3) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Irena SZANSER (4) Pri la lingvoeraroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Afrikaj artoj (4) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Irena SZANSER (5) La rolo de gramatiko kaj de kanzonoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Afrikaj artoj (5) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Ed Borsboom, Mercedes Moritz: La korespondado de Marg Saxel kun Andreo Cseh teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Kurso pri Arthistorio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Ed Borsboom, Mercedes Moritz: Korespondado de Margarete Saxel, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Cuno Amiet (1) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Ed Borsboom: Biografio pri Lidja Zamenhof teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Amiet (2) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Ed Borsboom: Pri Ito Kanzi aŭ Ludovikito, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Pascal Dubourg: Amiet (3) teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Konversacio kun Tomasz Chmielik teksto Aŭskultu la radioprelegon!
000 1989.00.00 & 00 Konversacio kun Tomasz Chmielik teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... Kompletigota ...
En pretigo.


Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro