www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1983

Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
651 1983.01.06 & 08 Pri bibliografio pri Esperanto eldonota de CDELI teksto Aŭskultu la radioprelegon!
653 1983.01.13 & 15 Claude GACOND rakontas pri sia poresperanta laboro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
655 1983.01.20 & 22 Pri la infanoj de la esperantistoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
657 1983.01.27 & 29 Pri la neologismoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
659 1983.02.03 & 05 La bulgaroj bone laboris teksto Aŭskultu la radioprelegon!
661 1983.00.00 & 00 Claude Gacond kun Andy Künzli: Esperanto kaj politiko laŭ Renato Corsetti, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
663 1983.00.00 & 00 Claude Gacond kun Andy Künzli: Esperanto kaj politiko laŭ Renato Corsetti, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
665 1983.00.00 & 00 Kun Andy Künzli: Reganta klaso kaj reganta lingvo laŭ Renato Corsetti, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
667 1983.00.00 & 00 Lucien Bannier estas 90-jara teksto Aŭskultu la radioprelegon!
669 1983.00.00 & 00 Konversacio kun la ĉino Dai Song-En teksto Aŭskultu la radioprelegon!
671 1983.00.00 & 00 Konversacio kun la ĉino Dai Song-En, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
673 1983.00.00 & 00 Interkomputo 82. Claude Gacond intervjuas s-inon Ilona Koutny teksto Aŭskultu la radioprelegon!
675 1983.00.00 & 00 Pri Budapeŝta Informilo. En la hejmo de Árpád Máthé en Budapeŝto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
677 1983.00.00 & 00 Kial bibliografio pri esperanto? teksto Aŭskultu la radioprelegon!
679 1983.04.14 & 16 Pri la esperanto-biblioteko de Károly Fajszi teksto Aŭskultu la radioprelegon!
681 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: El nia leterujo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
683 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: Pri la Internacia Cseh-Instituto de Esperanto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
685 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: Pri la Cseh-Kursoj antau 50 jaroj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
687 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: La familio Zamenhof kaj la Internacia Cseh-Instituto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
689 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: Pri la rilatoj inter familio Zamenhof kaj la Cseh-Instituto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
691 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: La familio Zamenhof kaj la Internacia Cseh-Instituto, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
693 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: Mankas La Praktiko al la nuna esperanto-movado teksto Aŭskultu la radioprelegon!
695 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: La Esperanto-Domo en Arnhem teksto Aŭskultu la radioprelegon!
697 1983.00.00 & 00 Claude kaj Andrée Gacond: Pri la superaj kursoj de la Cseh-Instituto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
699 1983.00.00 & 00 El la elĉerpita libro: Vivo de Gandhi teksto Aŭskultu la radioprelegon!
701 1983.00.00 & 00 Laŭtlego el la libro: Vivo de Gandhi, de Edmond Privat teksto Aŭskultu la radioprelegon!
703 1983.00.00 & 00 Pri Gandhi en Sudafriko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
705 1983.00.00 & 00 En Hindio kun Gandhi teksto Aŭskultu la radioprelegon!
707 1983.00.00 & 00 Kiel Gandhi estis akceptita fare de la kolonia Hindio teksto Aŭskultu la radioprelegon!
709 1983.00.00 & 00 Konversacio kun Eduard Borsboom pri la vivo de Andreo Cseh, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
711 1983.00.00 & 00 Konversacio kun Eduard Borsboom pri la vivo de Andreo Cseh, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
713 1983.00.00 & 00 Konversacio kun Lucien Giloteaux pri la esperanto-jhurnalismo, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
715 1983.00.00 & 00 Konversacio kun Lucien Giloteaux pri la esperanto-jhurnalismo, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
718 1983.08.25 & 27 Pri la 5a volumo de la eseoj de Waringhien teksto Aŭskultu la radioprelegon!
720 1983.09.01 & 03 La enhavo de la 5a volumo de la eseoj de Waringhien teksto Aŭskultu la radioprelegon!
720 1983.00.00 & 00 Prezento de kvar kasedoj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
724 1983.00.00 & 00 Pri la kasedo Israelo Kantas teksto Aŭskultu la radioprelegon!
726 1983.00.00 & 00 Pri la kasedo Floreto teksto Aŭskultu la radioprelegon!
728 1983.00.00 & 00 Babilado kun la skribemaj geaŭdantoj, 1. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
730 1983.00.00 & 00 Babilado kun la skribemaj geaŭdantoj, 2. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
732 1983.00.00 & 00 Babilado kun la skribemaj geaŭdantoj, 3. teksto Aŭskultu la radioprelegon!
734 1983.00.00 & 00 Pri la kasedo: Per nia nura vol teksto Aŭskultu la radioprelegon!
736 1983.00.00 & 00 Pri la kasedo: La Vojo, Gianfranko Molle teksto Aŭskultu la radioprelegon!
738 1983.00.00 & 00 Kritiko de la kasedo La Vojo de Gianfranko teksto Aŭskultu la radioprelegon!
740 1983.11.10 & 12 La Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds teksto Aŭskultu la radioprelegon!
742 1983.11.17 & 19 La celo kaj domoj de Gastejo Edmond Privat, klariga promenado en la esperanto-kvartalo de KCE en La Chaux-de-Fonds teksto Aŭskultu la radioprelegon!
744 1983.11.24 & 26 Pri la sesdekjara disko de Mihály Sárossy teksto Aŭskultu la radioprelegon!
746 1983.00.00 & 00 Pri la Semajnfinoj de la Bona Volo teksto Aŭskultu la radioprelegon!
748 1983.00.00 & 00 Pri du malbelaj libroj tamen tre utilaj teksto Aŭskultu la radioprelegon!
762 1983.00.00 & 00 La feminisma revoluciemo de Suzana kaj Ana Brenan teksto Aŭskultu la radioprelegon!
764 1983.00.00 & 00 La Songazeto de Literatura Foiro teksto Aŭskultu la radioprelegon!
766 1983.00.00 & 00 Pri la libro Kiel diri...? teksto Aŭskultu la radioprelegon!
... Kompletigota ...
Kompletigata.


Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro