www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Verkaro - Radioprelegoj 1971


Verkaro de Claude Gacond
Radioprelegoj en la jaro 1971


Klarigoj

Numero de elsendo Dato de elsendo Titolo de la elsendo Disponeblas tekste Disponeblas sone
0378 1971.01.06 Edmond Privat: Interpopola Konduto 6a parto: Homoj kaj Ŝtato. teksto ----
0379 1971.01.13 Edmond Privat: Interpopola Konduto 7a parto: Homaj oferoj, Ŝtato kontraŭ Ŝtato. teksto ----
0380 1971.01.20 Edmond Privat: Interpopola Konduto 8a parto: Ŝtato kontraŭ Ŝtato, Eklezio kaj Ŝtato. teksto ----
0381 1971.01.27 Edmond Privat: Interpopola Konduto 9a parto: Konkludoj. teksto ----
0382 1971.02.03 Edmond Privat: Interpopola Konduto 10a parto: Novaj mistikoj. teksto ----
0383 1971.02.10 Edmond Privat: Interpopola Konduto 11a parto: Novaj mistikoj 2a parto teksto ----
0384 1971.02.17 Edmond Privat: Interpopola Konduto 12a parto: Patrujo kaj patrujoj, Konfliktoj. teksto ----
0385 1971.02.24 Edmond Privat: Interpopola Konduto 13a parto: Konkluda ĉapitro. teksto ----
0386 1971.03.03 Leterkesto. teksto ----
0387 1971.03.10 Grésillon. teksto ----
0388 1971.03.17 Societo por Internacia Lingvo Esperanto en Radio. teksto ----
0389 1971.03.24 Kurtaj ondoj. teksto ----
0390 1971.03.31 Esperanto-vivo en Svislando: nombro de la esperantistoj. teksto ----
0391 1971.04.07 Esperanto-vivo en Svislando 2a parto: Informado. teksto ----
0392 1971.04.14 Esperanto-vivo en Svislando 3a parto: Artikoloj. teksto ----
0393 1971.04.21 Esperanto-vivo en Svislando 4a parto: Librovendejoj. teksto ----
0394 1971.04.28 Esperanto-vivo en Svislando 5a parto: Simile al subevoluintaj landoj. teksto ----
0395 1971.05.05 Esperanto-vivo en Svislando 6a parto: Kunlaboro intergrupa. teksto ----
0396 1971.05.12 Esperanto-vivo en Svislando 7a parto: Elementa kurso programita: Ekzemplo. teksto ----
0397 1971.05.19 Esperanto-vivo en Svislando 8a parto: Elementa kurso programita 2a parto: Natureco, artefariteco. teksto ----
0398 1971.05.26 Esperanto-vivo en Svislando 9a parto: Elementa kurso programita 3a parto: Etimologio. teksto ----
0399 1971.06.02 Esperanto-vivo en Svislando 10a parto: Elementa kurso programita 4a parto: Etimologio 2a parto: Deĵori kaj Ĉu. teksto ----
0400 1971.06.09 Esperanto-vivo en Svislando 11a parto: Kongresoj, somero 1971. teksto ----
0401 1971.06.16 William Auld: Paŝoj al plena posedo. teksto ----
0402 1971.06.23 William Auld: Paŝoj al plena posedo, 2a parto. teksto ----
0403 1971.06.30 William Auld: Paŝoj al plena posedo, 3a parto. teksto ----
0404 1971.07.07 Duonjarcento de SAT. teksto ----
0405 1971.07.14 Duonjarcento de SAT, 2a parto teksto ----
0406 1971.07.21 Duonjarcento de SAT, 3a parto teksto ----
0407 1971.07.28 Duonjarcento de SAT, 4a parto teksto ----
0408 1971.08.04 Duonjarcento de SAT, 5a parto teksto ----
0409 1971.08.11 Vole... Novele de Raymond Schwartz: Beĉjo. teksto ----
0410 1971.08.18 Vole... Novele de Raymond Schwartz: La fornotubo de la familio Ŝmirman. teksto ----
0411 1971.08.25 SAT-Kongreso en Parizo. teksto ----
0412 1971.09.01 Lucien Bannier kaj Lanti. teksto ----
0413 1971.09.08 Werner Bormann: Bona Ŝanco. teksto ----
0414 1971.09.15 Werner Bormann: Bona Ŝanco, 2a parto. teksto ----
0415 1971.09.22 La prepozicio po. teksto ----
0416 1971.09.29 Esperanto Ferio-Semajno en Fürigen. teksto ----
0417 1971.10.06 Pri la fervojista kongreso en Lugano kaj pri la Someraj Universitataj Kursoj en Lieĝo. teksto ----
0418 1971.10.13 Pilo-Press kaj la teatraĵo La Reto de Bukar. teksto ----
0419 1971.10.20 Lego de la komenco de La Reto de Bukar. teksto ----
0420 1971.10.27 Skeĉo el Ni ludas teatraĵojn de Dansk Esperanto-Forlag. teksto ----
0421 1971.11.03 Kálmán Kalocsay kaj la unua Kultura Semajnfino Esperantista en Renens apud Lausanne. teksto ----
0422 1971.11.10 Rezulto de la esperanto-konkurso ĉe Svisa Radio Internacia: Premio Lugano: Intervjuo kun s-ro Mischler. teksto ----
0423 1971.11.17 William Auld kaj Kálmán Kalocsay. teksto ----
0424 1971.11.24 Seminario pri la aŭd-vida instruado en Basel. teksto ----
0425 1971.12.01 Juan Régulo-Pérez kaj Kálmán Kalocsay. teksto ----
0426 1971.12.08 Kálmán Kalocsay: En amara horo. teksto ----
0427 1971.12.15 Kálmán Kalocsay: Kion fari por la esperanta literaturo. teksto ----
0428 1971.12.22 Propono Bagger pri vojaĝ-informa servo. teksto ----
0429 1971.12.29 Leterkesto. teksto ----
Fino de la jaro 1971

Reveno al la tabelo de la elsendaj jaroj
Iro al la sekva elsenda jaro