www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Esperanto Didaktiko - Instruilaro


Didaktikaj konsiloj de Claude Gacond
Instruilaro


Didaktika afiŝaro.
La didaktika afiŝaro kaj ties akompanaj konsiloj metodikaj kaj ekzercoj didaktikaj estas propraĵo de la Gaconda Metodo, kiu celas komprenigi, kiel reale funkcias esperanto gramatike kaj vortfarade.

(kompletigota)