www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Esperanto Didaktika afiŝaro


Didaktikaj konsiloj de Claude Gacond
Didaktika afiŝaro


La ĉi-sekva didaktika afiŝaro kaj ties akompanaj konsiloj metodikaj kaj ekzercoj didaktikaj estas propraĵo de la Gaconda Metodo, kiu celas komprenigi, kiel reale funkcias esperanto gramatike kaj vortfarade. Tiu materialo estu konsiderata komplemente al la tradicia lernolibra instruado, eĉ se ĝia terminaro tendencas emancipiĝi el la terminologia tradicio grek-latina, kiu fakte ne konvene priskribas la funkciadon de esperanto. Kontrolaj ekzercoj ebligas mezuri la konojn de la instruatoj antaŭ aŭ post uzo de afiŝo.

Grave : Dum la konstruo de nia retejo la koncerna materialo kompletiĝas iompostiome.

Alfabeta listo de la afiŝoj laŭ ties titolo nigra kolora Metodikaj konsiloj al la instruantoj Didaktikaj ekzercoj por la instruatoj Kontrolaj ekzercoj
bezono aŭ ne de il kaj ad .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
da de .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
dimanĉe .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
esperanto kaj interlingua .pdf - .pdf .pdf .pdf
famili-nomo .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
kantema .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
kern-vorto .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
korelativaj vortoj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
la tagoj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
landonomoj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
lingvoj izolivaj kaj fleksiaj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
ni parolas esperante .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
pensunuo .pdf - .pdf .pdf .pdf
pensveturilo .pdf - .pdf .pdf .pdf
prepozicio de .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
pronomoj personaj .pdf - .pdf .pdf .pdf
pseŭdosufiksoj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
samideano .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
sufikso ar .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
sufikso ea .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
sufikso id .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
sufikso in .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
sufikso io .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
sufikso uj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
ulo .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
verboj netransitivaj kaj transitivaj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
vortelementoj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf
vortelementoj aemaj .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf