www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Esperanto Didaktiko - Rendevuoj


Didaktikaj konsiloj de Claude Gacond
Rendevuoj


Pri la roloj de la verbo esti, kaj cetere...
Didaktika rendevuo inter Claude Gacond kaj Henri Dognac.

(kompletigota)