www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Esperanto Studo de esperanto - Prelegaro


Studo de esperanto
Prelegaro


Gaconda Metodo:
Kleriĝo pri la utiligo de la Didaktika afiŝaro

Prelegserio de 4 Kulturaj Sabatoj en CDELI.

Datoj: 2014 aprilo 5, majo 3, oktobro 4 kaj decembro 6.