www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Esperanto Servoj en Svislando - CDELI


CDELI
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


www.rero.ch
Biblioteka katalogado reta
La bibliotekistino de CDELI, Martine Schneller, en 2002
La bibliotekistino de CDELI,
Martine Schneller, en 2002
Andrée Gacond, la prizorganto de la periodaĵoj, ĝoje prezentas volapukan revuon
Andrée Gacond, la prizorganto de la periodaĵoj, ĝoje prezentas volapukan revuon


Kolekto de periodaĵoj

Arkivoj Komenco de la arkiva kolekto: Claude Gacond kun Alphonse Matejka
Komenco de la arkiva kolekto:
Claude Gacond kun Alphonse Matejka
 

EsploroStudo

Studsabato, februare 2003
Diskuto dum studpaŭzo, februare 2003.