www.Esperanto-Gacond.ch

www.esperanto-gacond.ch Esperanto Servoj en Svislando - CDELI: Studo


CDELI
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds


Studo

Prelego de Reinhard Haupenthal
en CDELI, la 1-an de septembro 2007, pri
Johann Martin Schleyer, la aŭtoro de Volapük

Vidu la fotojn de la evento en nia Galerio

Artikolo aperinta en L'Impartial,
je 05.09.2007:
L'Impartial, 05 sep 2007: Saison de l'espéranto


En pretigo.


Google en Esperanto
en www.esperanto-gacond.ch